انواع صندوق های خیریه نورا:

  • صندوق سفالی: مناسب جهت نصب در منازل
  • صندوق پلکسی: مناسب جهت نصب در محل کار
  • صندوق ایستاده: مناسب جهت نصب در شرکت ها و مغازه های بزرگ

جهت رفتن به فرم سفارش و تخلیه قلک های نورا، قلک مورد نظر را انتخاب نمایید