واحد روابط عمومی خیریه نورا، به طور رسمی فعالیت خود را از اردیبهشت ماه سال 1392 آغاز نموده است. این واحد با تدوین سیاست ها و فعالیت های خود در مسیر چشم انداز خیریه تلاش نموده است به محقق شدن شعار خیریه ای کارآمد دست یابد. برنامه های هدفمند رسانه ای و تبلیغاتی و برنامه ریزی جهت جذب، نگهداری و افزایش رضایت خیرین و تلاش برای بهبود خدمت رسانی به مددجویان، همچنین تدوین گزارش های شفاف از عملکرد خیریه نورا از وظایف واحد روابط عمومی است.

 

شماره تماس: 02151027

شماره پیامک: 02151027