در صورت تمایل به اهدای کمک های غیرنقدی خواهشمند است با  خیریه نورا تماس حاصل نموده تا همکاران ما شما را در انجام این امر خیر راهنمائی نمایند.