در صورت تمایل به همراهی با خیریه نورا به صورت نیروی داوطلب با مراجعه به لینک عضویت، یاری رسان خیریه نورا در انجام وظایف دینی و انسانی مان باشید. همچنین شما می توانید برای هماهنگی اهدای کمک های معنوی خود از جمله فراهم نمودن سفر به اماکن مذهبی برای مددجویان نورا با ما تماس گرفته تا همکاران  ما شما را دراین امر خیر یاری برسانند.