موسسه خیریه نورا، در راستای خدمت رسانی به مددجویان تحت پوشش خود آماده همکاری با شما نیکوکاران گرامی و داوطلب است. همکاری شما با ما می تواند در بخش های مختلفی از جمله پرداخت کمک های نقدی و غیر نقدی و همچنین فعالیت های داوطلبانه از جمله حضور در موسسه جهت بهره گیری از هنر و تخصص و استعداد شما باشد. خیریه نورا توانسته است با کمک و همراهی بیش از صدها نیروی داوطلب به یکی از موفق تربن موسسات خیریه کشور  تبدیل گردد.سهم نیروهای داوطلب و نیکوکار در فعالیت های اجرائی موسسه خیریه نورا بسیار چشمگیر و ویژه است. مدیر عامل، اعضای هیأت امنا و روسای واحدها از جمله نیروهای داوطلبی به شمار می آیند که  بدون دریافت هیچ مبلغی، خالصانه و با نیتی پاک  دینی و انسان دوستانه خود همراه موسسه خیریه نورا هستند. شما نیز می توانید با عضویت در جمع نیکوکاران موسسه خیریه نورا همراه و همدل ما در انجام فعالیت های خیرخواهانه نورا  باشید.