اکنون که به عنوان امدادگر موسسه محبان الزهرا (س)افتخار خدمتگزاری به مردم محروم ایران فراهم شده است در برابر قرآن کریم به خداوند متعال سوگند یاد می کنم که تمام تلاش خود را برای انجام وظایف شغلی و مسئولیت های قانونی به کار گیریم به حفظ حقوق محرومین و خیرین، پیشرفت نظام اداری و اعتلای کشور اهتمام نموده و دراین راه وجدان کارداشته وهمواره عدالت ،صداقت،امانتداری،رازداری وخدمت به محرومین وایتام ...را در سرلوحه کار خود قرار دهم و ارزشهای دینی ،ملی را درانجام فعالیتهای اداریم رعایت نمایم.

  با استعانت و اتکال به خداوند منان و به یاری بانوی دو عالم حضرت صدیقه کبری خود را ملزم به رعایت اصول ومفاد ذیل نمایم:

*  اصل ولایتمداری : با توسل به حضرت فاطمه زهرا علیها السلام و با محور قرار دادن آن حضرت به عنوان الگوی رفتاری و کرداری در رعایت حجاب ظاهری و باطنی خود کوشا  بوده و به سیره ایشان پایبند باشند.

*  اصل حاکمیت قانون و انضباط اداری :کلیه تصمیمات و اقدامات باید بر اساس احترام به قوانین و موازین موسسه اتخاذ گردد.

*  اصل محروم مداری (مردم مداری ):هدف غائی از تشکیل موسسه محبان الزهرا(س)ارائه خدمات بهتر به محرومین و قشر آسیب پذیر جامعه است،پس باید در گفتار و کردار خود به عنوان خدمتگزار حضرت صدیقه طاهره علیها السلام به احساسات دیگران حرمت قائل شوم و اعتماد را سرلوحه وظایف خود قرار داده و از برخورد تند و ناهنجار با مراجعین جداً پرهیز نمایم.

*  اصل صداقت و شفاف سازی : باید کلیه اطلاعات مربوط به امور و فرآیند های جاری در موسسه متبوع را به طور شفاف در اختیار مسئولین قرار دهم.

*  اصل احترام و همبستگی :با همکاران و مدیران وهمچنین با زیردستان با احترام رفتار نمایم و هرگز از جایگاه شغلی خود در حفظ منافع فردی یا گروهی استفاده ننمایم.

*  اصل مهارت وتخصص :  باید تلاش کنم تا مهارت و دانش خود را در وظایف محوله شده ارتقاء دهم و از هیچ کوششی برای انجام بهینه فعالیتهای شغلی خود فروگذارنشوم.

*  اصل تعهد به موسسه : باید نسبت به موسسه متبوع و مسئولیتهای محوله شده  وفادارو علاقه مند به حسن اجرا ء دستورات مافوق که در راستای تحقق اهداف عالیه موسسه که همانا خدمت به حضرت جل جلاله و محروم زدائی است،گام بردارم.