---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دار القرآن محبان الزهرا (س)

دارالقرآن محبان الزهرا(س)،از مراکز فعال درراستای توسعه و نرویج فعالیت های فرآنی است.این واحد از سال 1384 در زمینه های حفظ قرآن کریم،ترجمه،تفسیر،مفاهیم،روخوانی و روان خوانی،تثبیت محفوضات قرآنی و کلاس های جانبی چون احکام، اخلاق، آموزش عربی،دوره های متاری دینگ و تربیت مربی فعالیت می کند.

اهداف واحد قرآن پژوهان

1-   برگزاری دوره های پاره وقت حفظ قرآن کریم به همراه ترجمه و فراگیری نکات تفسیری , توسط اساتید مجرب

2-   تاسیس اولین دوره تربیت مربی خردسال جهت خواهران

3-   برگزاری دوره های فشرده , نیمه فشرده و عادی تثبیت حفظ با بهره مندی از اساتید مجرب حفظ قرآن کریم

4-   برگزاری دوره حفظ خردسالان

5-   برگزاری کلاس های متعدد تفسیر و ترجمه و مفاهیم و روخوانی و روانخوانی (فصیح خوانی ) قرآن کریم

6-   برگزاری مسلبقلت بزرگ قرآنی همه ساله

مزایای دوره حفظ

1-   حفظ کل قرآن کریم

2-   فراگیری نکات تفسیری در حد نیاز

3-   امکان اخذ مدرک لیسانس از وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

4-   امکان ادامه تحصیل در کلاس های آمادگی ارشد

5-   دعوت به همکاری پس از تحصیل

6-  بهره گیری از نظرات افراد برتر در زمینه های مربیگری و سمت های اجرایی

7-   معافیت از سربازی برای حافظان قرآن کریم

دوره های حفظ قرآن کریم:

دوره حفظ پاره وقت :

این دوره که به صورت منظم و ترمی در ابتدای هر فصل آغاز می شود و کلیه عزیزان می توانند تنها یک روز یا دو روز در هفته در طی چند سال حافظ کل قرآن کریم شده و به فرا گیری و نکات تفسیری نیز بپردازند.

دوره صوت ولحن :

آموزش دوره های روخوانی و روانخوانی و تجوید با استفاده از کتب و دستگاه های قرائت به صورت تئوری و عملی انجام می شود.

دوره حفظ خردسال :

این دوره به منظور انس و آشنایی خردسالان با قرآن کریم در نظر گرفته که شامل حفظ قرآن کریم همراه با نقاشی ، بازی ، شعر ، داستان زندگی ائمه ، حدیث به طور کاربردی و همچنین حفظ آیات موضوعی کل قرآن کریم است .

دوره حفظ نوجوانان :

این دوره به منظور انس و آشنایی نوجوانان با قرآن کریم برگزار می شود که شامل حفظ قرآن کریم همراه با معنی ترجمه و نکات تفسیری و پارهای از احکام می باشد.